fbpx

Søk støtte

Publisert: 24. august 2023

Det kan være krevende å skaffe alle de pengene man trenger til å gjennomføre det planlagte prosjektet. Derfor er det lurt å finne gode støtteordninger som kan være med på å dytte dere opp mot ønsket budsjett.

Frifond 2023

I år skal Frilynt Norge fordele 3 090 000 kroner i frifondmidler til våre medlemslag. Frifond er øremerket til lokale prosjekter og aktivitet for barn og unge under 26 år.

Alt fra teatergrupper, skolerevyer, russerevyer, ungdomsklubber, kor, danseverksteder og ungdomslag kan søke.  Frilynt er opptatt av at det skal være enkelt og ubyråkratisk. Frilynt kjenner lokallaga godt, noe som er en kjempefordel når pengene skal fordeles. Vi vet hvor skoen trykker, og vi kjenner til ambisjoner, historikk og aktivitet i laget! NB! Når man er medlem i Frilynt kan man ikke søke Frifond på frifond.no

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. oktober 2023

Retningslinjer
Her finner du retningslinjer for Frifond i Frilynt Norge: Retningslinjer Frifond

Når får dere pengene?
Dersom dere blir tildelt frifondtilskudd, vil dette være inne på lagets konto i løpet av desember 2023.

Rapportering
Sluttrapport, med beskrivelse av hva dere har oppnådd med pengene, skal leveres innen 15. september 2024. Frilynt kontrollerer originalbilag fra minst 10% av tilskuddsmottakerne.

MERK! For å søke Frifond 2023 må sluttrapporten for Frifond 2022 være innlevert.

Les mer om Frifond her

Frifondsøknaden finner dere i StyreWeb:
Sentralorganisasjon > Søknader > Frifond 2023 > velg arkfanen Søknad

Kulturrom

Årets siste ordinære søknadsfrist hos Kulturrom er fredag 1. september kl 23:59.
For å gjøre søkandsskrivingen bedre for dere har Kulturrom samlet mye nyttig informasjon på sidene deres.

Der finner dere følgende informasjon:

1: Gode hjelpesider for søkere
2: Søke midler til bygg og/eller akustiske utbedringer?
3: Tips til søknadsskriving
5: Sjekk hvem som har fått tilskudd tidligere
6: Tips til kor, korps og teater
7: Informasjon på Samisk

Gå til Kulturrom og finn søknadsportalen

Kulturrådet

Amatørteateraktivitet i grupper, søknadsfrist 5. september kl. 13:00.

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne amatører og bidra til økt aktivitet og kompetanseheving i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Amatører som driver med frivillig amatørteateraktivitet i grupper kan søke. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Gruppen kan ha profesjonelle aktører som engasjeres i kompetansehevende funksjoner.

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter som er rettet mot amatører og initiert av amatører over 18 år. Gruppen må bestå av minst to personer. Flertallet av gruppens deltakere skal være amatører og over 18 år.

Til hver søknadsfrist kan det søkes om tilskudd inntil 30 000 kroner til aktiviteter som skjer innenfor et begrenset tidsrom, maksimalt 60 000 kroner innenfor et kalenderår. Det kan ikke søkes to ganger til samme aktivitet i samme tidsrom. Tilskuddet må benyttes innen ett år etter at midlene er tildelt.

Gå til Kulturrådet og finn søknadsskjema

Bærekraftsstøtta

Bærekraftsstøtta er en prosjektstøtteordning som forvaltes av LNU. Søknadsfristen er 15. september.

Støtteordningen gir støtte til tiltak i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål, og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål. Formålet med støtteordningen er å øke kunnskapen og engasjementet rundt disse spørsmålene blant barn og unge.

Gå til LNU og finn søknadsskjema

Gjensidigestiftelsen

Aktiv fritid for alle er en støtteordning du kan søke via Gjensidigestiftelsen, med søknadsfrist 1. september.

Gjensidigestiftelsen ønsker spesielt å støtte tiltak for å rekruttere flere frivillige til organiserte fritidsaktiviteter. Det å ha nok frivillige er også nødvendig for å tilby et mangfold av fritidsaktiviteter og skape trygge nærmiljø. Å være frivillig kan være av stor betydning også for den som deltar i form av tilhørighet og mulighetene til å gi noe til andre.

Gå til Gjensidigestiftelsen og finn søknadsskjema

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Picture of Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen