fbpx

Todelt støtteordning

Publisert: 16. april 2021

Regjeringen har kommet med en tilskuddsordning for å støtte frivilligheten gjennom koronakrisen. Denne støtteordningen er todelt.

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020

Ca 255 millioner skal fordeles i denne delen av ordningen som forvaltes via Lotteri- og stiftelsestilsynet. De lagene som mottok momskompensasjon fra Frilynt Norge i desember 2020 vil få et ekstratilskudd på ca 15% av beløpet de fikk i momskompensasjon.

Frilynt søker på vegne av medlemslagene og dere vil få utbetalt pengene fra oss. Tidspunktet for utbetalingen er ikke klart, men Lotteri- og stiftelsestilsynet sier på sine nettsider at pengene skal utbetales innen kort tid etter søknadsfristen som er 20. april.

Medlemslagene skal altså ikke foreta seg noe som helst, Frilynt har søkt på vegne av lagene som igjen vil få pengene inn på samme bankkonto som de fikk den opprinnelige momskompensasjonen.

Frilynt er godt fornøyd med denne ordningen da den er ubyråkratisk og enkel å håndtere for medlemslagene.

De medlemslagene som ikke mottok momskompensasjon i 2020 kan dessverre ikke ta del i denne delen av ordningen.

Tilskudd i forbindelse med arrangementer eller aktiviteter for frivillige organisasjoner

Den andre delen av tilskuddsordningen gjelder for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Her kan det søkes om tilskudd til økte kostnader som følge av smitteverntiltak og til dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kommer til å åpne for søknader i juni 2021 for denne delen av ordningen.

Frilynt mener denne delen av ordningen ikke treffer medlemslagene godt nok og at den er for uforutsigbar. Dette har vi kommunisert tydelig til Frivillighet Norge og LNU som igjen gir kulturdepartementet tilbakemelding.

Formålet med hele tilskuddsordningen er å stimulere til aktivitet, men vi mener at det er vanskelig for våre medlemslag å planlegge aktivitet nå uten å være garantert en viss dekning av merkostnader og eventuelle tap av billettinntekter og annet. Siden søknadsskjemaet ikke kommer før i juni har ikke laga denne garantien. Lotteri- og stiftelsestilsynet sier at det vil komme mer detaljert informasjon om ordningen i løpet av april, vi kommer da til å formidle denne informasjonen videre til våre medlemmer.

Les mer om hele tilskuddsordningen her

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen