1100 deltagere på MinusManus! – SJEKK UT FILMEN!

4400 publikummere fulgte 1100 MinusManus-ungdommer fra hele landet. Teateralliansen og Frilynt Norge har gjennomført Norges største satsing på improteater i amatørteaterfeltet noensinne! Se filmen om MinusManus.

Saken fortsetter under filmen.

Teateralliansen og Frilynt Norge mottok tre tilskudd fra Kulturdepartementet på totalt kr 2 400 000 til utvikling og gjennomføring MinusManus, i perioden 2015-2017. Siste del av prosjektet ble sluttført med stor finale sommeren 2018. Les hele rapporten for MinusManus 2015-2018.

BLI MED PÅ MINUSMANUS PÅ SPLÆSHCAMP 2019

Frilynt Norge var tidligere arrangør av Junior-NM i Teatersport, delfinansiert av Norsk Teaterråd. Målet med prosjektet var å rekruttere flere deltakere til teatersportmiljøet i Norge.

Nesten samtlige lokale amatørteatergrupper i Norge bruker teatersport og improvisasjon som verktøy i skuespillertreningen. Det kommer blant annet frem av Teaterundersøkelsen 2016, utført av Teateralliansen. Oppfatningen bekreftes i MinusManus deltakerundersøkelse 2018 der over 60 % oppgir erfaring med improvisasjon fra sin lokale teatergruppe.

LES OGSÅ: 200 000 PUBLIKUMMERE PÅ TEATER I FRILYNT NORGE!

Impro Norge rundt
Det er gjennomført nesten 50 lokale kurs og uttak i 22 kommuner rundt i Norge. Mange av kursene er gjennomført i samarbeid med lokale teaterlag eller institusjoner, samt under VinterCamp og SplæshCamp i Frilynt Norge.

Teateralliansen og Frilynt retter en stor takk til Verdal Teaterlag, Solund musikk- og teaterverksted, Nittedal Teater, Skedsmo Amatørteater, Kristiansand Barne- og Ungdomsteater, Sceneteppe Ung Kultur, Spilleromfestivalen, Haugesund Barne- og Ungdomsteater, Trafo Tynset, Frilynt Scene Drammen, Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater, Drammen Barne- og Ungdomsteater, Nesset Frivillighetssentral og Vårsol 4H, Stjørdal Drama, SceneLUS i Levanger, Grong Teaterlag, Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater, Gosenrevyen, Sandefjord Teaterforening, Frilynt Scene Sandefjord, Nøtterøy Amatørteater, Diorama Sang, Dans og Drama, Tynset Barne- og Ungdomsteater, Kvinesdal kommune og Frilynt Vestfold.

LES OGSÅ: HUSK Å FÅ RABATT PÅ TEATERSMINKE OG PARYKKER

Impro i amatørteaterfeltet
I en amatørteatergruppe er improvisasjon et viktig verktøy for skuespillertrening, trygghet, gruppedannelse, samspill og lytteevner. Improvisasjon er like viktig for gruppa som helhet som for individet, og amatørteaterfeltet er tjent med å ha tilgang på gode instruktører på området. Uttalelsene i deltakerundersøkelsen understreker nettopp hvor effektivt kurs i improvisasjonsteater er for den faglige og sosiale utvikling hos deltakerne.

– Kan være oss selv
– Hvis det er et sted man kan være seg selv hundre prosent, så er det på MinusManus-kursene. Her heier vi på hverandre, og vi utvikler oss som personer sammen. Ingen andre steder har jeg møtt så mange mennesker som er så positivt innstilt på å få til noe. Her er det rom for å drite seg ut, og for å glede andre! Jeg kan ikke vente til å komme på neste kurs! sier en av deltagerne.
– Jeg føler MinusManus har hjulpet meg i en veldig god retning mot skuespillerdrømmen, forteller en annen.