fbpx

Frilynts landsmøte 2023

Publisert: 13. januar 2023

Kjære alle medlemmer! Frilynt Norge innkaller herved til landsmøte 2023.

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret og de ansatte i Frilynt Norge.

DATO: Søndag 30. april 2023
TID: Kl. 13.00 – 16.00
STED: Best Western Plus Oslo Airport (Ravinevegen 11, Gardermoen)

STAGE! 2023

I forbindelse med landsmøtet arrangeres STAGE! med spennende workshops. STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE! har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse, utveksle erfaringer og nettverksbygging. Mer informasjon om STAGE! kommer om kort tid. Hold av helgen 29. til 30. april!

Mer informasjon om STAGE! 2023 kommer

Gratis å delta

Det er gratis å delta på landsmøtet – inkludert enkel bevertning. Eventuell overnatting og reiseutgifter bestilles og dekkes av det enkelte laget. Dette gjelder også påtroppende styremedlemmer.

Med deg på til landsmøtet 2023

PÅMELDING TIL LANDSMØTE INNEN 10. APRIL

Vi gleder oss!

Frister til landsmøtet

 • 5. mars: Frister for lokallag å sende forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet.
 • 26. mars: Frist for lokallag å sende forslag til kandidater som ønskes inn i styret.
 • 2. april: Frilynt sender ut og publiserer vedtektsendringer og arbeidsprogram.
 • 10. april: Påmeldingsfrist til landsmøtet.
 • 23. april: Frilynt sender ut og publiserer komplette sakspapirer.

Innsending av saker

Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet sendes skriftlig til generalsekretær på joachim@frilynt.no innen 5. mars.

Kandidater til styret i Frilynt Norge

I forbindelse med landsmøte skal det gjennomføres valg. Følgende verv skal besettes: en nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. Til kontrollkomiteen skal følgende verv besettes: ett medlem og ett varamedlem.

Vi oppfordrer alle lag til å komme med innspill og forslag på kandidater. Forslag sendes til leder av valgkomiteen Jørgen Kaupang-Marthinsen på e-post: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com

Eventuelle spørsmål i forbindelse med valg, forslag av kandidater og lignende rettes til leder av valgkomiteen. Frist for innsendelse av forslag er søndag 26. mars 2023.

Sakspapirer

Komplette sakspapirer blir sendt ut og publisert senest en uke før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer og arbeidsprogram sendes ut og publiseres senest fire uker før landsmøtet.

Representanter og observatører

 • Lokallag kan sende 1 representant med fulle rettigheter. En representant kan ikke forvalte mer enn en stemme. Representanten må ha skriftlig fullmakt fra sitt lags styre (det kreves ikke fullmakt dersom representanten er styreleder i sitt lokallag).
 • Lokallag kan sende inntil 2 observatører med tale- og forslagsrett.

Dagsorden under landsmøte

 1. Konstituering
 2. Årsmelding 2022
 3. Regnskap 2022
 4. Innkomne saker
 5. Arbeidsprogram/strategiprogram
 6. Medlemskontingent
 7. Budsjett 2023 og 2024
 8. Valg

Finn all informasjon om landsmøtet

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen