fbpx

Landsmøte

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret de ansatte i Frilynt Norge.

STAGE! 2023
I forbindelse med landsmøtet arrangeres STAGE!. STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE! har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse, utveksle erfaringer og nettverksbygging. Mer informasjon om STAGE! kommer. 

Hold av helgen 29. til 30. april!

Les mer på frilynt.no/stage

Informasjon om landsmøtet

Landsmøtet er Frilynt Norges høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Alle våre medlemslag har stemmerett på landsmøtet.

Landsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker, arbeidsprogram, kontingent og budsjett. Landsstyret velges på landsmøtet.

Det innkalles til et fysisk møte på Best Western Plus Oslo Airport (Ravinevegen 11, Gardermoen)

GRATIS Å DELTA
Det er gratis å delta på landsmøtet – inkludert enkel bevertning. Eventuell overnatting og reiseutgifter bestilles og dekkes av det enkelte laget.

KANDIDATER TIL STYRET I FRILYNT NORGE
I forbindelse med landsmøte skal det gjennomføres valg. Følgende verv skal besettes: en nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. Til kontrollkomiteen skal følgende verv besettes: ett medlem og ett varamedlem.

Vi oppfordrer alle lag til å komme med innspill og forslag på kandidater. Forslag sendes til leder av valgkomiteen Jørgen Kaupang-Marthinsen på e-post: jorgen.kaupangmarthinsen(at)gmail.com

Eventuelle spørsmål i forbindelse med valg, forslag av kandidater og lignende rettes til leder av valgkomiteen. Frist for innsendelse av forslag er søndag 26. mars 2023.

REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER

  • Lokallag kan sende 1 representant med fulle rettigheter. En representant kan ikke forvalte mer enn en stemme. Representanten må ha skriftlig fullmakt fra sitt lags styre (det kreves ikke fullmakt dersom representanten er styreleder i sitt lokallag).
  • Lokallag kan sende inntil 2 observatører med tale- og forslagsrett.

 

Dato og tidspunkt

DATO: Søndag 30. april 2023

TID: Klokken 13:00-16:00

STED: Best Western Plus Oslo Airport (Ravinevegen 11, Gardermoen)

Frister til landsmøtet

Påmeldingsfrist var 10. april 2023.

FULLMAKT TIL LANDSMØTET

I §5 i vedtektene til Frilynt Norge står det at hver representant forvalter 1 stemme etter skriftlig fullmakt fra sitt lags styre.

NB! Det kreves ikke fullmakt dersom representanten er styreleder i sitt lokallag.

Skriftlig fullmakt sendes til joachim(at)frilynt.no innen landsmøte 30. april 2023.

Eksempel – Fullmakt til landsmøte (PDF)
Fullmakt til landsmøte mal (WORD)