fbpx

Landsmøte Frilynt Norge

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret og oss som jobber i Frilynt.

Digitalt landsmøte

Landsmøtet er Frilynt Norges høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Alle våre medlemslag og fylkeslag har stemmerett på landsmøtet.

Landsmøtet behandler årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsprogram, innkomne saker og kontingent. Landsstyret velges på landsmøtet.

Styret i Frilynt Norge har vedtatt at landsmøte 2021 blir avholdt digitalt. Den digitale plattformen som benyttes vil være Zoom. Alle påmeldte vil bli bedt inn til et formøte samme dag der alle som ønsker kan teste ut Zoom, og bli kjent med funksjonene før landsmøtet.

Viktige tidspunkt

DATO: Søndag 25. april 2021


TID: Formøte: Kl.11.30 – 12.30 – Landsmøte: Kl. 13.00 – 16.00


STED: Digitalt på Zoom (Lenke til møtet blir sendt ut til alle påmeldte senest lørdag 24. april)

Frister til landsmøtet

STAGE! - Inspirerende fagdager for teaterfolk

På grunn av koronasituasjonen vil vi i forbindelse med landsmøtet arrangere en digital versjon av STAGE!  med spennende workshops. STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE! har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse, utveksle erfaringer og nettverksbygging. Mer informasjon om STAGE! finner du her. Hold av helgen fredag 23. til lørdag 24. april.