fbpx

Landsmøte

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret de ansatte i Frilynt Norge.

Informasjon om landsmøtet

Landsmøtet er Frilynt Norges høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Alle våre medlemslag har stemmerett på landsmøtet.

Landsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker, arbeidsprogram, kontingent og budsjett. Landsstyret velges på landsmøtet.

Det innkalles til et fysisk møte i Frilynt sine lokaler i Uranienborgveien 4. Men siden koronasituasjonen fortsatt er usikker har vi en backup med at møtet kan avholdes digitalt.

GRATIS Å DELTA
Det er gratis å delta på landsmøtet – inkludert enkel bevertning. Eventuell overnatting og reiseutgifter bestilles og dekkes av det enkelte laget.

VEIEN VIDERE FOR FRILYNT NORGE
Styret skal legge frem ny strategiplan for landsmøtet 2023 (neste år). Som en del av denne prosessen ønsker vi at lokallagene skal kunne komme med sine innspill om hva Frilynt Norge bør fokusere på i årene som kommer. Vi inviterer derfor til en cafédialog for alle som ønsker rett etter landsmøtet. 

Dersom ditt lag ikke har mulighet til å stille på landsmøtet kan dere gjerne sende oss skriftlige innspill til strategiplanen på post@frilynt.no.

Dato og tidspunkt

DATO: Dato kommer

TID: Tid kommer

STED: Sted kommer

Frister til landsmøtet

Påmeldingsfrist 4. april 2022.

FULLMAKT TIL LANDSMØTET

I §5 i vedtektene til Frilynt Norge står det at hver representant forvalter 1 stemme etter skriftlig fullmakt fra sitt lags styre.

NB! Det kreves ikke fullmakt dersom representanten er styreleder i sitt lokallag.

Skriftlig fullmakt sendes til joachim(at)frilynt.no innen landsmøte 24. april.

Eksempel – Fullmakt til landsmøte (PDF)
Fullmakt til landsmøte mal (WORD)