fbpx

Landsmøte Frilynt Norge

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret de ansatte i Frilynt Norge.

INNKALLING LANDSMØTE 2022:
2021-01-18 Innkalling landsmøte Frilynt Norge 2022

SAKSPAPIRER LANDSMØTE 2022:
Komplette sakspapirer blir sendt ut og publisert senest en uke før landsmøtet.

PROTOKOLL FRA LANDSMØTE 2022:
Publiseres etter landsmøtet.

Informasjon om landsmøte

Landsmøtet er Frilynt Norges høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Alle våre medlemslag har stemmerett på landsmøtet.

Landsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker, arbeidsprogram, kontingent og budsjett. Landsstyret velges på landsmøtet.

Det innkalles til et fysisk møte i Frilynt sine lokaler i Uranienborgveien 4. Men siden koronasituasjonen fortsatt er usikker har vi en backup med at møtet kan avholdes digitalt.

Dersom landsmøtet blir avholdt digitalt skal alle påmeldte få beskjed senest en uke før landsmøtet. Den digitale plattformen som benyttes vil være Zoom. Det vil bli bedt inn til et formøte der alle som ønsker kan teste ut Zoom, og bli kjent med funksjonene før landsmøtet.

GRATIS Å DELTA
Det er gratis å delta på landsmøtet – inkludert enkel bevertning. Eventuell overnatting og reiseutgifter bestilles og dekkes av det enkelte laget. Dette gjelder også påtroppende styremedlemmer.

INNSENDING AV SAKER
Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet sendes skriftlig til generalsekretær på joachim@frilynt.no innen 27. februar.

KANDIDATER TIL STYRET I FRILYNT NORGE
I forbindelse med landsmøte skal det gjennomføres valg. Følgende verv skal besettes: styreleder, en nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. Til kontrollkomiteen skal følgende verv besettes: ett medlem og ett varamedlem.

Vi oppfordrer alle lag til å komme med innspill og forslag på kandidater. Forslag sendes til leder av valgkomiteen Jørgen Kaupang-Marthinsen på e-post: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com

Eventuelle spørsmål i forbindelse med valg, forslag av kandidater og lignende rettes til leder av valgkomiteen. Frist for innsendelse av forslag er søndag 20. mars 2022.

SAKSPAPIRER
Komplette sakspapirer blir sendt ut og publisert senest en uke før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer og arbeidsprogram sendes ut og publiseres senest fire uker før landsmøtet.

Dato og tidspunkt

DATO: Søndag 24. april 2022

TID: Klokken 13.00 – 16.00

STED: Frilynt Norges hovedkontor (Uranienborgveien 4, 3217 SANDEFJORD)

Frister til landsmøtet

STAGE! - Inspirerende fagdager for teaterfolk

I forbindelse med landsmøtet arrangeres STAGE! med spennende workshops. STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE!har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse, utveksle erfaringer og nettverksbygging. Hold av helgen 22. til 24. april! 

STAGE! 2022 er en del av VÅR-dag kampanjen til Frivillighet Norge i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

STAGE! blir kun arrangert dersom smittesituasjonen tillater det. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

Les mer om STAGE! her.

Påmeldingsfrist 4. april 2022.

FULLMAKT TIL LANDSMØTE

I §5 i vedtektene til Frilynt Norge står det at hver representant forvalter 1 stemme etter skriftlig fullmakt fra sitt lags styre.

NB! Det kreves ikke fullmakt dersom representanten er styreleder i sitt lokallag.

Skriftlig fullmakt sendes til joachim(at)frilynt.no innen landsmøte 24. april.

Eksempel – Fullmakt til landsmøte (PDF)
Fullmakt til landsmøte mal (WORD)

DOKUMENTER

INNKALLING LANDSMØTE 2022:
2021-01-18 Innkalling landsmøte Frilynt Norge 2022

SAKSPAPIRER LANDSMØTE 2022:
Komplette sakspapirer blir sendt ut og publisert senest en uke før landsmøtet.