fbpx

Landsmøte

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret de ansatte i Frilynt Norge.

PÅMELDING LANDSMØTET 2024
Meld deg på landsmøtet og/eller STAGE! her.
Påmeldingsfrist er 8. april 2024.

STAGE! 2024
I forbindelse med landsmøtet arrangeres STAGE!. STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE! har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse, utveksle erfaringer og nettverksbygging. Hold av helgen 26. til 28. april!

Les mer om STAGE! her: frilynt.no/stage

Informasjon om landsmøtet

Landsmøtet er Frilynt Norges høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Alle våre medlemslag har stemmerett på landsmøtet.

Landsmøtet behandler årsmelding, regnskap, innkomne saker, arbeidsprogram, kontingent og budsjett. Landsstyret velges på landsmøtet.

Det innkalles til et fysisk møte på Quality Airport Hotel Gardermoen (Lokevegen 7, 2067 Jessheim)

GRATIS Å DELTA
Det er gratis å delta på landsmøtet – inkludert enkel bevertning. Eventuell overnatting og reiseutgifter bestilles og dekkes av det enkelte laget.

KANDIDATER TIL STYRET I FRILYNT NORGE
I forbindelse med landsmøte skal det gjennomføres valg. Følgende verv skal besettes: styreleder, en nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. Til kontrollkomiteen skal følgende verv besettes: ett medlem og ett varamedlem.

Vi oppfordrer alle lag til å komme med innspill og forslag på kandidater. Forslag sendes til leder av valgkomiteen Jørgen Kaupang-Marthinsen på e-post: jorgen.kaupangmarthinsen@gmail.com

Eventuelle spørsmål i forbindelse med valg, forslag til kandidater og lignende rettes til leder av valgkomiteen. Frist for innsendelse av forslag er lørdag 23. mars 2024.

REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER

  • Lokallag kan sende 1 representant med fulle rettigheter. En representant kan ikke forvalte mer enn en stemme. Representanten må ha skriftlig fullmakt fra sitt lags styre (det kreves ikke fullmakt dersom representanten er styreleder i sitt lokallag).
  • Lokallag kan sende inntil 2 observatører med tale- og forslagsrett.

 

Dato og tidspunkt

DATO: Lørdag 27. april 2024

TID: Klokken 10:00-13:00

STED: Quality Airport Hotel Gardermoen (Lokevegen 7, 2067 Jessheim)

Frister til landsmøtet