fbpx

Landsmøtet går digitalt

Publisert: 19. mars 2021

20. januar sendte Frilynt ut innkalling til landsmøte 2021. I innkallingen ble det opplyst om at dersom landsmøte ble avholdt digitalt, skulle alle påmeldte få informasjon om dette senest en uke før landsmøtet. Vi ønsker å være ute i god tid, og sender informasjonen ut til alle våre medlemslag.

Styret i Frilynt Norge har vedtatt at landsmøte 2021 blir avholdt digitalt. Den digitale plattformen som benyttes vil være Zoom. Alle påmeldte vil bli bedt inn til et formøte samme dag der alle som ønsker kan teste ut Zoom, og bli kjent med funksjonene før landsmøtet.

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret og oss som jobber i Frilynt.

DATO: Søndag 25. april 2021
TID: Formøte: Kl. 11.30 – 12.30 – Landsmøte: Kl. 13.00 – 16.00
STED: Digitalt på Zoom (Lenke til møtet blir sendt ut til alle påmeldte senest lørdag 24. april)

MELD DEG PÅ TIL LANDSMØTE INNEN 5. APRIL

REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER

  • Lokallag kan sende 1 representant med stemmerett. En representant kan ikke forvalte mer enn en stemme.
  • Lokallag og fylkeslag kan sende observatører med tale- og forslagsrett.

DAGSORDEN

1. Konstituering
2. Årsmelding 2020
3. Regnskap 2020
4. Innkomne saker
5. Arbeidsprogram for 2020 – 2022 6. Budsjett 2021 og 2022
7. Valg

SAKSPAPIRER

Komplette sakspapirer blir sendt ut senest en uke før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer og arbeidsprogram sendes ut senest fire uker før landsmøtet.

STAGE! – Inspirerende fagdager for teaterfolk

På grunn av koronasituasjonen vil vi i forbindelse med landsmøtet arrangere en digital versjon av STAGE! med spennende workshops. STAGE! er en møteplass for alle fagansvarlige og grupper innenfor sceneproduksjon, designet for unge og voksne fra 18 år og oppover. Fokuset er på drivkreftene, ildsjelene og produksjonsapparatet lokalt. STAGE! har som budskap å inspirere, samt gi påfyll, heve kompetanse, utveksle erfaringer og nettverksbygging. Mer informasjon om STAGE! finner du her. Hold av helgen fredag 23. til lørdag 24. april. Les mer og meld deg på STAGE! her

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen