fbpx

Nå kan du søke

Publisert: 10. mai 2022

Endelig har LNU åpnet opp for søknader til Frifond organisasjonsboost!

Frifond organisasjonsboost er en midlertidig støtteordning, med midler som skal gå til aktivitet og rekruttering etter koronapandemien. I denne støtteordningen kan lokallag, fylkeslag og regionledd i organisasjoner som har fått penger fra LNU Frifond organisasjon i 2021 eller 2022 søke om inntil 50 000 kroner til prosjekter.  

Ditt lag oppretter selv bruker på stotteordninger.no. Dere må også opprette lokallaget som organisasjon, men skal ikke knytte dere til Frilynt Norges organisasjon.

Laget kan få inntil 50 000 kroner til et prosjekt fra ordningen. Om dere samarbeider med andre lag i Frilynt Norge kan dere søke om inntil 100 000 kroner.

For å få støtte må aktiviteten:

  1. Ha som mål å øke rekrutteringen og/eller aktiviteten i lokallaget eller fylket
  2. Være organisert av lokallaget, fylkeslaget eller regionsleddet. Det kan ikke være sentralleddet i organisasjonen som har bestemt at aktiviteten skal gjennomføres.

Finn retningslinjene og mer info om ordningen

LNU deler ut penger til det blir tomt, så det kan lønne seg å være tidlig ute.  Det er cirka 14 millioner kroner til rådighet i ordningen.

NB! Det er også mulig å søke frifond fra Frilynt Norge, med søknadsfrist 15. oktober. Frifond organisasjonsboost er kun i tillegg til den ordinære ordningen.

Del saken med verden!

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

PUBLISERT AV
Robin Horsgaard Larsen
Robin Horsgaard Larsen