fbpx

Samarbeid med Spelhandboka.no

Frilynt Norge har inngått et samarbeid om drift av Spelhandboka.no.

Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon og har to hoveddeler: En produksjonsmodell hvor de fleste funksjoner i et spel/teateroppsetning er definert med supplerende fagartikler og en kalender med oversikt over alle norske spel.

«Spelhandboka er et unikt verktøy som kommer hele amatørteaterfeltet til gode. Frilynt ønsker i samarbeid med Spelhandbokas redaksjon å utvikle nettstedet gjennom nye og bearbeidede fagartikler og at spelkalenderen kan opprettholdes også i 2020″ sier Joachim Svendsrød, Organisasjonsrådgiver i Frilynt Norge.

Per dags dato er Spelhandbokas redaksjonelle arbeid inkludert oppdatering av spelkalenderen avventende i påvente av en avklaring rundt økonomi. Frilynt og Spelhandboka ønsker å fortsette samarbeidet og vil søke om driftsmidler til Spelhandboka via Frilynt sin søknad til kulturrådet for 2020. Vi håper på midler til fortsatt drift av Spelhandboka.

Les mer på spelhandboka.no og følg Spelhandboka på facebook.