fbpx

Søk tilskuddsordningen for amatørteateraktivitet før neste frist: 3.mars kl.13.00

Kulturrådets støtteordning, «amatørteateraktivitet i grupper» har som formål å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne i tillegg til å bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Grupper, med minst to personer, som driver amatørteateraktivitet har mulighet til å søke. Deltakerne skal være amatører og over 18år.

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom. Det som kan søkes tilskudd til er alt fra, kostymer, kurs, scenografi og rekvisitter, leie av lokaler, teknisk utstyr og bistand fra profesjonelle aktører.

Les mer om tilskuddsordningen og søk her: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/amatorteateraktivitet-i-grupper

 

 

Følg Frilynt på sosiale medier for å holde deg oppdatert på hva som skjer!

FACEBOOK – INSTAGRAM – SNAPCHAT