fbpx

Landsmøtet i Frilynt Norge avholdes 19. april 2020!

Landsmøtet er dagen vi feirer oss selv – både aktiviteten lokalt og nasjonalt – og ikke minst legger de store strategiske planene for de neste årene til beste for det lokale kulturlivet. Dette er også en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre medlemsgrupper, styret og oss som jobber i Frilynt.

Landsmøtet er Frilynt Norges høyeste organ og arrangeres hvert år innen utgangen av april. Alle våre medlemslag og fylkeslag har stemmerett på landsmøtet.

Landsmøtet behandler årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsprogram, innkomne saker og kontingent. Landsstyret velges på årsmøtet.

DATO: Søndag 19. april 2020
TID: Kl. 13.00 – 16.00
STED: Hos Frilynt Norge, Uranienborgveien 4 i Sandefjord

I forbindelse med landsmøtet skal vi også arrangere STAGE med spennende workshops i scenografi, Kostymedesign, Teatersminke, PR og markedsføring, Produksjonsledelse, Lyd i teater, Lys i teater, produksjonsledelse av spel, Seniorteater og Teaterinstruktør.

Frister på 1-2-3:

21. februar: Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet sendes til joachim@frilynt.no
15. mars: Forslag til kandidater som ønskes inn i styret sendes til: marit.halvorsen@snk.no
20 mars: Utsending/publisering av vedtektsendringer og arbeidsprogram
1. april: Påmelding til landsmøte via frilynt.no/landsmote
10. april: Utsending/publisering av komplette sakspapirer

Påmelding
Elektronisk påmelding til landsmøtet 2020