fbpx

Studieforbundet har mottatt midler fra IMDI og kommer med nye retningslinjer for kurs

Studieforbundet Kultur og Tradisjon har fått 250 000kr fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og gleder seg over muligheten til å støtte kurs innen inkludering og språklæring på en enda bedre måte. I tillegg har de åpnet opp for å få godkjente kurs med færre timetall og uten fysisk oppmøte!

Har laget ditt startet opp kurs, eller har tenkt å starte opp kurs i 2020 som inkluderer deltakere med svake norskkunnskaper, eller er tilrettelagt for en gruppe med svake norskkunnskaper, der målet med kurset er inkludering og språkopplæring? Ta kontakt med Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

Nye retningslinjer for kurs

Kunnskapsdepartementet har gjort midlertidige unntak fra retningslinjene, slik at man nå kan få tilskudd til nettbasert kurs på minimum fire timer. Kravet om at størstedelen av kurset skal være fysisk sammenkomst opphører altså under koronatiden. Læringsplattformen som brukes må ha mulighet for direkte kommunikasjon mellom kursleder og kursdeltakere, og de må samtidig være logget på innenfor et avtalt tidsrom. Dette kan for eksempel gjøres over løsninger som Teams, Zoom, Skype, gruppevideochat på messenger eller liknende. Studieforbundet har laget en liste til hvordan å få til gode kurs over nett. Listen finner du her: https://www.kulturogtradisjon.no/nyheter/179-tips-til-korleis-halde-kurs-pa-nett

Hva må? gjøres før kursstart? 

Søk støtte på samme måte som ved vanlige kurs. Velg studieplan og skriv planlagte timer. Dersom dere er færre enn åtte, forklar i kommentarfeltet om deler eller hele kurset holdes på nett, uten fysisk oppmøte. Studieforbundet oppdaterer fortløpende studieplaner til bruk for kurs med færre enn åtte timer etter behov. Ta gjerne kontakt med Studieforbundet om du har spørsmål om søknadsprosessen.

For kurs som allerede har startet med fysiske møter, men som har gått over til elektronisk kommunikasjon, kan studieplanene utarbeides etter kursstart. Ta kontakt dersom dette gjelder ditt kurs.
Det må fortsatt føres frammøteliste. Når kurset skal rapporteres, er det viktig at det kommer fram av rapporten hvilke kurstimer som er fysiske møter og hvilke som er nettmøter.

Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Kursarrangører som har avlyst eller redusert timetall for kurs i perioden fra og med 5. mars til og med 1. juli 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19, kan søke om kompensasjon i forbindelse med løpende utgifter tilknyttet planlagte, reduserte eller avlyste kurs.
Ordningen gjelder for kursarrangører som tilbyr kurs i samsvar med voksenopplæringsloven.

Utgifter som kan legges til grunn for slik kompensasjon er:
• løpende utgifter til kurslokale (for lag som har/leier faste lokaler)
• strøm
• faste instruktørutgifter
• allerede innkjøpt materiell til planlagte og avlyste kurs
Kompensasjonen kan maksimalt tilsvare det opprinnelig omsøkte kurstilskuddet og skal bidra til å dekke allerede påløpte utgifter, ikke inntektstap alene. Påløpte utgifter skal dokumenteres.
Kursene det skal søkes kompensasjon i forbindelse med, må ha fått tilsagn om kursstøtte hos Studieforbundet kultur og tradisjon før 12. mars 2020.

 

Følg Frilynt på sosiale medier for å holde deg oppdatert på hva som skjer!

FACEBOOK – INSTAGRAM – SNAPCHAT 

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 22. april 2020
Renate Hellberg Kristoffersen

Renate Hellberg Kristoffersen