fbpx

Ung Fritid

Frilynt Norge ble i 2019 en aktiv del av Ung Fritids ressursgruppe. Sammen med andre forbund og paraplyorganisasjoner innenfor en rekke fritidsaktiviteter, er Frilynt Norge med på å skape en slik plattform, der barn og unge lett kan finne en fritidsaktivitet som passer for dem. Vi ønsker at våre medlemsorganisasjoner kan formidle sine fritidsaktiviteter på ungfritid.no, slik at flere kan få glede av dem.
 
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle, som samler varige fritidsaktiviteter for alle barn og unge på en nasjonal side. Ung Fritid skal gjøre det enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter for barn og unge der de bor.
 
Alle barn og unge har rett på å få delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. I 2016 signerte Regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner, deriblant Frivillighet Norge, Fritidserklæringen. Dette er en erklæring hvor partene er enige om at alle barn og ungdom har rett på minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon og skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.
 

Introduksjon

For å få mer kunnskap om Ung Fritid og hvordan man registrer sine arrangementer, skal Ung Fritid arrangere en digital introduksjon av siden. Introduksjonen finner sted på Zoom mandag 15. februar.
 
 
 

Del saken med verden!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

FØLG FRILYNT PÅ SOSIALE MEDIER

Publisert: 26. januar 2021
Robin Horsgaard Larsen

Robin Horsgaard Larsen