fbpx

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan nå åpne en del aktiviteter innenfor smittevernreglene. Her finner du veilederen laget av Frivillighet Norge og LNU til hva slags hensyn som må tas. Veilederen oppdateres jevnlig. 

Er du i tvil; kontakt kommuneoverlegen i din kommune.

Oversikt over støtteordninger

(Denne oversikten er utdatert. Følg med for oppdatert informasjon)
Det kan være vanskelig å ha oversikt over alle støtteordningene som har vært, og de støtteordningene man kan søke på nå. Vi har samlet de ordningene som er relevante for oss, og laget en god oversikt for dere.

Smittevern

Last ned vår smittevernplakat

Vi har i samarbeid med Norges Ungdomslag og Norsk amatørteaterforbund utviklet en smittevernplakat for teaterøvelser. 
Her kan du laste ned PDF og printe ut plakat for å ha i dine øvingslokaler.

smittevernplakaten er kun et supplement til den gjeldende veilederen for frivillige organisasjoner.

Smittevern

Last ned våre tips til alternativ teateraktivitet

Vi har i samarbeid med Norges Ungdomslag og Norsk amatørteaterforbund utviklet noen tips til alternativ teateraktivitet. 
Her kan du laste ned PDF og printe ut plakat for å ha i dine øvingslokaler.

Tipsplakaten er kun et supplement til den gjeldende veilederen for frivillige organisasjoner.