Fikk 250 000 kroner som medlem i Frilynt – Sjekk hvordan!

Som medlem i Frilynt Norge kan teatergruppa, skolerevyen eller revygruppa fort få 100 000 kroner i tilskudd – på ett år! Og det kan bli mer! I tillegg kommer alle rabattordningene og medlemsfordelene. Bli medlem?

cats_paa_sommerleir

Størrelsen på tilskudd avhenger selvsagt av omfanget på aktiviteten i teatergruppa. Men tar vi for oss mulighetene våre medlemslag har, kan regnestykket bli som følger:

FRIFOND: Maks kr 40 000,- (tilskudd til aktiviteter for barn og unge under 26 år)
KURSTILSKUDD: Opptil kr 85,- pr. time i støtte til kurs i laget. En teaterproduksjon kan organiseres som kurs der man lærer skuespillerteknikk (skuespillerne), dans, sang, PR, kostymer, kulisser, sminke, skriving, ledelse og organisering av teateroppsetning, lyd, lys og mye mer. En gjennomsnittlig teaterproduksjon mottar mellom 20 000 og 50 000 kroner. Vi har også eksempler på grupper som mottar nærmere 100 000 i tilskudd. Kjærkomne penger som gjør det mulig å hyre gode instruktører, og som sikrer kvalitetet og videreføring av kunnskap og tradisjoner i laget.
TEATERFONDET: Støtteordningen ble lansert i 2014 og er Frilynts helt egne støtteordning. Se oversikt over siste tildelingsrunde her.
MOMSKOMPENSASJON: Frilynt hjelper alle våre lag med å søke momskompensasjon. Størrelsen på momskompensasjonen avhenger av driftskostnadene i teatergruppa. I 2013 varierte tilskuddet fra 3000 – over 100.000 kroner.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

EKSEMPEL PÅ HVA EN GJENNOMSNITTLIG TEATERGRUPPE KAN MOTTA*:
Frifond:              35 000,-
Kurstilskudd:    30 000,-
Teaterfondet:      5000,-
Momskomp.:     25 000,-
Tilskudd totalt: 95 000,- på ett år.

* En gruppe på 30 – 50 medlemmer som øver i 5-7 måneder. Den totale pengesekken til fordeling og omfanget på aktiviteten og omsetning i laget er vel og merke avgjørende. Eksemplet over er ikke garantert, men et eksempel på hva mange av våre lag mottar i løpet av ett år.

12344082554_7fa6891f84_z

SÅ MYE FIKK BÆRUM BARNETEATER
Bærum Barneteater er eksempel på en gruppe med høy omsetning, svært mange medlemmer og høy aktivitet. I 2013 mottok Bærum Barneteater:
Frifond: kr 34 000,-
Kurstilskudd: kr 27 000,-
Teaterfonet: kr 5000,-
Momskomp.: kr 180 000,-
Totalt: kr. 246 000,-

SLIK BLIR TEATERGRUPPA MEDLEM!

Penger å spare på våre medlemsfordeler
Frilynt tilbyr flere andre medlemsfordeler:

1. Rabatt på teatersminke hos Frilynt gjennom nettbutikken kostmask.no
2. Gratis kurs i teatersminke hos laget ditt
3. Gratis medlemsregister
4. Rabatt på sceneteknisk utstyr hos Norsk Sceneteknikk
5. Rabatt på trykksaker og reklamemateriell hos Pica Print Service
6. Rabatt på revytekster for unge på manusbanken.no
7. Gebyrfritt lån av manus hos Dramas.no
8. Rabatt på kinoreklame i hele landet
9. Gratis skolerevysamling hver år
9. Medlemspriser på en haug med kurs for barn, unge og voksne hele året rundt

LES MER:
Slik blir teatergruppa medlem
Eventyrlig medlemsvekst!
Medlemmene i Frilynt her