– DETTE ER RÅTT! Frilynt i møter i West End-miljøet!

Utvikling av det lokale teaterfeltet i Norge er førsteprioritet. Frilynt Norge har nå etablert kontakt med selveste Royal Opera House (ROH) og noen av verdens beste på scenografi og kostymer! Se bildene fra besøket i London.

I EKSTASE: Frilynts scenograf Jarle Hem (bak) og kostymeansvarlig Tone Helgeland var mildt sagt i ekstase under besøket hos ROH i London.

– Dette er helt rått! Frilynt Norge har vært på besøk hos High House Production Park i Purfleet i London, senteret som står for kulisser og kostymer til Royal Opera House. Her møtte vi noen av verdens fremste på sine fag. Det å møte så dyktige folk er en boost i seg selv for teaterstaben her oss hos. Men det var også svært lærerikt i forbindelse med lanseringen av Teaterbanken.no, sier scenograf og teaterrådgiver, Jarle Hem. Frilynt Norge retter en stor takk til Head Scenic Artist, Emma Troubridge for gjestfrihet og kunnskapsdeling.

Sjekk ut bildene fra besøket nedenfor.

– Det å se hvordan kostymesenteret og kulisseproduksjonene blir drevet fra a – å var en vitamininnsprøytning uten sidestykke, men også en bekreftelse på at vi gjør mye riktig med Teaterbanken.no, sier Tone Helgeland, kostymeansvarlig i Frilynt.

LES OGSÅ: ALT Å VINNE – MELD INN REVYLAGET ELLER TEATERGRUPPA!

Frilynt Norge skal være et innovativt, faglig, interessepolitisk, servicerettet og nettverksbyggende kraftsentrum og ressurssenter til beste for frivillig amatørteater, scenekunst og kulturliv lokalt i hele landet; både for barn, ungdom og voksne. Relasjonsbygging, mestring og læring med fokus på hele mennesket i møtet med kulturuttrykk er sentralt. (Formålet til Frilynt Norge)

– Kan bety workshops i London
Besøket i London kan være starten på et spennende samarbeid mellom Norges største teaterorganisasjon og profesjonelle teaterprodusenter i West End-miljøet.
– Vi jobber for å få til en Londontur for medlemmene våre som inkluderer workshops og besøk på ulike scener og produksjoner på West End. Det ligger et betydelig potensial i samarbeid mellom profesjonelle og amatører, og jeg tør knapt tenke på hvilke aktivitet som kan blomstre opp gjennom en slik satsing. Dette er rett og slett helt fantastisk, sier generalsekretær, Frode Aleksander Rismyhr.
Målet er også kompetanseheving for teaterstaben i Frilynt som skal serve grasrota hver dag. Det skjer stadig noe nytt innen scenedesign og kostymer. Materialer, løsninger og teknikker utvikles hele tiden.

LES OGSÅ: DRØMMEN MED VIRKELIGHET: TEATERBANKEN.NO ER LANSERT!